FRACCIÓN XLI

CUARTO TRIMESTRE 2020

Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIA (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 11.2 KB
Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIB (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 9.5 KB


AÑO 2021

PRIMER TRIMESTRE 2021

Descarga
1ER TRIMESTRE.xls
Tabla de Microsoft Excel 24.5 KB
Descarga
PRIMER TRIMESTRE.xls
Tabla de Microsoft Excel 24.0 KB

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIA (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.8 KB
Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIB (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 9.5 KB

TERCER TRIMESTRE 2021

Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIA (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.8 KB
Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIB (1).xlsx
Tabla de Microsoft Excel 9.5 KB

CUARTO TRIMESTRE 2021

Descarga
INFORMACION_ 4.xls
Tabla de Microsoft Excel 24.0 KB
Descarga
INFORMACION_4.xls
Tabla de Microsoft Excel 24.5 KB


AÑO 2022

PRIMER TRIMESTRE 2022

Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIA.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 11.6 KB
Descarga
LTAIPEQArt66FraccXLIB.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.2 KB