EJERCICIO 2018

Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVB2018.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.2 KB


EJERCICIO 2019

Descarga
comprobanteCargaArt74FraccXXIVA2019.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 12.1 KB
Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVB2019.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.5 KB


EJERCICIO 2020

Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVA4to.trim20.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 11.1 KB
Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVB2do.sem20.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 9.6 KB


EJERCICIO 2021

Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVA2021.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 12.4 KB
Descarga
LTAIPEQArt74FraccXXIVB2021.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 10.5 KB